Ứng dụng phần mềm autodesk inventor 2018 tính toán động học, động lực học cơ cấu tay quay con trượt

01/07/2019 (GMT+7)

ThS. Nguyễn Mạnh Nên

ThS. Phạm Ngọc Ánh

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tóm tắt: Cơ cấu tay quay con trượt là một trong những cơ cấu phổ biến và có ứng dụng vô cùng rộng rãi trong ngành cơ khí. Để thiết kế kích thước động và các kích thước khác thỏa mãn các chỉ tiêu làm việc thì việc đầu tiên là người thiết kế phải tính toán động học và động lực học cơ cấu. Để giải quyết vấn đề trên, tác giả đề xuất phương án sử dụng phần mềm Autodesk Inventor để tính toán động học, động lực học cơ cấu tay quay con trượt. Phương pháp này giúp người thiết kế có thể tính toán nhanh chóng, chính xác cả bài toán động học và động lực học theo phương pháp giải tích.

Số TC: 196 - tháng 6/2019

Download