Rừng phòng hộ ven biển huyện Tiên Lãng

25/04/2019 (GMT+7)

Vùng bãi bồi ven biển huyện Tiên Lãng với ba xã ven biển Vinh Quang, Tiên Hưng và Đông Hưng được bồi đắp bởi phù sa của hai cửa sông Văn Úc và Thái Bình có diện tích rừng ngập mặn, đa dạng sinh học cao và nguồn lợi thủy sản tự nhiên phong phú, chiếm vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của huyện.

Ngoài diện tích đất ổn định trong đê, các bãi triều ven biển ngoài đê liên tục được bồi tụ có thảm thực vật rừng ngập mặn phát triển. Mặt tiếp giáp với cửa sông Thái Bình dài khoảng 3,1 km, mặt giáp với của sông Văn Úc dài khoảng 3,8 km, mặt còn lại tiếp giáp với Biển Đông. Chiều dài bờ biển khu vực này khoảng 17,5 km.

Về giá trị đa dạng sinh học, khu vực này có khoảng 288 loài sinh vật trong đó gần 100 loài có giá trị kinh tế, du lịch và nghiên cứu khoa học; 7 loài thuộc loài quý hiếm cần được bảo vệ như quạ khoang, rắn ráo, rái cá, rắn cạp nong, rắn hổ mang, le khoang cổ. Về nguồn lợi thủy sản, tại đây có khoảng 30 loài cá và 20 loài giáp xác, nhuyễn thể có giá trị kinh tế. Do đó vùng bãi bồi rừng ngập mặn ven biển ven biển huyện Tiên Lãng là nơi tập trung sôi động các hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên cho phát triển kinh tế như khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, trồng và phục hồi rừng ngập mặn.

Từ năm 1996 đến năm 2009, Trung tâm nghiên cứu hệ sinh thái rừng ngập mặn cùng với tổ chức Actmang của Nhật Bản đã hỗ trợ cho thành phố trồng khoảng 1.300 ha cây bần chua, đa số đã được trồng ở 3 xã ven biển huyện Tiên Lãng.

Để bảo tồn và phát triển bền vững diện tích rừng ngập mặn cửa sông ven biển huyện Tiên Lãng, cần có định hướng phát triển các sinh kế mới cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng tài nguyên ven biển như các nghề khai thác thủy sản theo phương thức mới, các đối tượng nuôi mới phù hợp với bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn. Bài học kinh nghiệm từ Ninh Bình cho thấy, mô hình nuôi hàu treo dây trong rừng ngập mặn tạo thành các rãnh nước trong rừng và treo dây hầu tại các rãnh nước này không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của rừng. Mô hình nuôi vịt luân canh tại các mùa không nuôi thủy sản tại các đầm nuôi quảng canh (tháng 7 và tháng 11) cần được nhân rộng. Đặc biệt khu vực này nếu được đầu tư hạ tầng du lịch, sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch từ các khu rừng ngập mặn, rừng thông… cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Phần không gian ven biển xã Đông Hưng và Tiên Hưng còn có hệ thống rừng ngập mặn kéo dài chạy theo cửa sông Thái Bình, mở rộng về phía biển. Theo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tành phố sẽ giữ nguyên hiện trạng diện tích rừng phòng hộ hiện nay song hành với các dự án trồng mới và trồng phục hồi. Với vai trò quan trọng về đa dạng sinh học và phát triển kinh tế, các khu vực rừng phòng hộ ven biển cần được tiếp tục bảo tồn và mở rộng./.

Vũ Quang Triệu