Quy trình phòng tránh cướp biển cho tàu Việt Nam

01/07/2019 (GMT+7)

ThS. Từ Mạnh Chiến

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 Tóm tắt:

Tình hình an ninh hàng hải ở khu vực Đông nam á hiện nay vẫn đang tác động xấu đến tâm lý của nhiều thuyền viên Việt Nam khi làm việc trên các tàu thường xuyên hoạt động qua khu vực này. Bài báo được thực hiện nhằm đề xuất một quy trình phòng tránh cướp biển cho tàu biển Việt Nam, góp phần thay đổi tâm lý lo sợ của thuyền viên và giúp họ tự tin hơn khi dẫn tàu qua các khu vực có nguy cơ cao về cướp biển.

Số TC: 196 - tháng 6/2019

 Download