NHỮNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

25/04/2019 (GMT+7)

RENEWABLE POWER SOURCES

Abstraction: Energy generated by fossil fuels (coal, oil, and natural gas) now is limitting. The world actively finds the new type energy. The article dealt with the new energy - energy renewable such as hydro, wind, solar, biofuels, geothermal, wave, and tida.

Từ khóa: Năng lượng mới, gió, mặt trời, nhiên liệu, thủy triều.

1. Mở đầu

Những năm gần đây, thế giới nói nhiều về nguồn năng lượng mới, gọi là năng lượng tái tạo, năng lượng lựa chọn, năng lượng thay thế, năng lượng xanh. Ưu điểm của nguồn năng lượng này là sạch, có sẵn trong thiên nhiên, không gây ô nhiễm, không bị cạn kiệt và là giải pháp tốt nhất nhằm tiết kiệm năng lượng hóa thạch cho tương lai.


Số Tạp chí: 194 (Tháng 4/2019)

Trang: 33