Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp hội Hải Phòng