Kết quả chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất hoa cây cảnh có giá trị kinh tế cao tại An Dương

22/08/2019 (GMT+7)

An Dương là huyện ven nội thành Hải Phòng, có diện tích đất tự nhiên gần 11.000 ha  ( trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm gần 5.100 ha). Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, quan tâm, phối kết hợp của các cấp, ban ngành, đoàn thể Huyện uỷ- HĐND, các chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, được Đảng bộ và nhân dân quyết tâm thực hiện, đời sống nhân dân đã được đổi thay từng ngày, nhất là Chương trình tái cơ cấu xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

 

 

 

Làng hoa Đồng Dụ cánh đồng số 1 tại xã Đặng Cương,

huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

 Sản xuất nông nghiệp, thủy sản có bước phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo quy hoạch, gắn với nhu cầu thị trường; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chuyển đổi đất trồng lúa hiệu quả thấp sang trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản cho giá trị kinh tế cao; công tác chuyển giao, ứng dụng công nghệ và phương thức sản xuất tiên tiến được áp dụng sâu rộng và được đẩy mạnh.

Đến nay toàn huyện trồng được hơn 350 ha hoa, cây cảnh bao gồm cây cảnh và các loại hoa chậu, hoa cắt cành, tập trung nhiều ở : Đồng Thái, Hồng Thái, Đặng Cương, Lê Lợi, Thị Trấn An Dương và mở rộng sang một số địa phương khác như: Quốc Tuấn, An Hưng, Tân Tiến… với nhiều loại hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao đang được thị trường ưa chuộng như: Đào cảnh, Quất cảnh tại xã Đồng Thái, Đào thế, Hải Đường tại xã Đặng Cương, Đào cảnh, Hoa Hồng cổ Hải Phòng tại xã Hồng Thái, Đào cảnh tại xã Lê Lợi, hoa lan tại thị trấn An Dương, hoa Ly, hoa Loa kèn tại xã Đồng Thái, Tân Tiến, An Hưng…Ngoài phát triển một số chủng loại hoa cây cảnh truyền thống, địa phương phát triển các loại hoa cao cấp cắt cành phục vụ thị trường tiêu dùng hàng ngày và vào các dịp ngày Lễ, Tết. Chủng loại Hoa cắt cành hàng năm đạt hơn 60 ha  gồm: Hoa Ly, hoa Loa kèn, hoa Lay ơn, hoa cúc, hoa Hướng Dương… Các loại hoa chậu gồm có hoa Hồng cổ Hải Phòng, hoa sứ tại xã Hồng Thái… Nhờ đó, những hộ trồng hoa cây cảnh bình quân nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, những hộ trồng và kinh doanh lớn đạt doanh thu hàng tỷ đồng/năm. Thu nhập về hoa cây cảnh hàng năm, đặc biệt nhân dịp tết Nguyên Đán  Kỷ Hợi 2019 toàn huyện ước đạt trên 180 tỷ đồng/năm. Diện tích hoa, cây cảnh của huyện hàng năm tăng lên đáng kể, năm sau cao hơn năm trước từ 15-20%, dự kiến đến năm 2020 diện tích trồng hoa cây cảnh toàn huyện đạt 450- 500 ha (chiếm 16- 18% diện tích cấy lúa), để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài thành phố. Bên cạnh đó, các nhà vườn cũng ngày càng quan tâm hơn tới việc nâng cao hiểu biết khoa học kỹ thuật để phòng trừ sâu bệnh đúng lúc mà vẫn tiết kiệm và hiệu quả. Bằng việc theo dõi thường xuyên sự phát triển của cây trồng, sự sinh trưởng và phát triển của sâu bệnh gây hại, chủ vườn lựa chọn thời điểm phun thuốc hợp lý, giảm mật độ và liều lượng thuốc.

Huyện An Dương đã xây dựng thương hiệu, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho một số vùng hoa cây cảnh cho các làng  nghề  để có hướng duy trì, phát triển diện tích phù hợp. Toàn huyện có 05 làng nghề hoa cây cảnh: Làng Minh Kha xã Đồng Thái, làng Kiều Trung xã Hồng Thái, làng Tri Yếu xã Đặng Cương, làng Đồng Dụ xã Đặng Cương, làng Lương Quy xã Lê Lợi. Giai đoạn (2018-2020), huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chương  trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho 03 sản phẩm: Đào cảnh - Đồng Thái; Hoa Hồng cổ - Hồng Thái; Hải Đường - Đặng Cương.

Hiện nay, hầu hết diện tích hoa, cây cảnh của huyện đều đang sinh trưởng, phát triển tốt. Hoa cây cảnh trên địa bàn huyện phong phú về chủng loại, có những cây ngắn ngày thời điểm này nông dân vừa tích cực chăm bón, thu hoạch, vừa gieo trồng gối vụ để nâng hiệu quả sử dụng đất (Hoa cúc, Hoa Loa kèn…). Tại các xã Đồng Thái, Hồng Thái, Đặng Cương… là những địa phương được coi là “trung tâm sản xuất hoa cây cảnh” của huyện An Dương, không khí sản xuất đang được người dân tập trung, tích cực. Là địa phương có truyền thống sản xuất, kinh nghiệm, tập quán canh tác, chất đất thích hợp với việc trồng hoa cây cảnh đã trở thành thế mạnh và đem lại nguồn thu nhập chính cho người dân địa phương. Hiện nay các xã, thị trấn đã trồng xong toàn bộ diện tích Đào, Quất, Hải Đường đang chuyển trọng tâm cho công tác chăm sóc và phòng trừ sinh vật gây hại. Các sản phẩm hoa chậu, nhất là hoa Hồng cổ Hải Phòng đang được thị trường ưa chuộng và được cung ứng để phục vụ đầu ra quanh năm  ở thị trường lân cận như Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh và nội thành Hải Phòng.

Có thể nói việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh là hướng đi đúng của chính quyền và nhân dân huyện An Dương, hiệu quả đó đã nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn, năm 2018 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/người/năm, giá trị trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 189,5 triệu/ha đã góp phần hoàn thành tiêu chí thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, cải thiện môi trường sinh thái, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu… Song để việc chuyển đổi , phải nằm trong quy hoạch; tích tụ ruộng đất thành các vùng sản xuất tập trung được ổn định, phát triển lâu dài, nhân dân cần tập trung phát triển diện tích trồng hoa theo chiều  sâu, thâm canh và đầu tư ứng dụng công nghệ trong sản xuất, đặc biệt là công nghệ nhà lưới, nhà kính sử dụng giống chất lượng cao; giống nuôi cấy mô ứng dụng công nghệ 4.0 trong thâm canh ( nhằm giảm giá thành sản xuất); nâng cao chất lượng hoa; nhà kính, sử dụng giống chất lượng cao; giống nuôi cấy mô ; giảm thiểu rủi ro về thời tiết, dịch bệnh./.

BSTY.Bùi Xuân Khải - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện An Dương

(http://khuyennonghaiphong.gov.vn/ket-qua-chuyen-doi-dat-lua-kem-hieu-qua-sang-san-xuat-hoa-cay-canh-co-gia-tri-kinh-te-cao-tai-an-duong.html)