Hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

02/09/2019 (GMT+7)

Sáng 31/8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Dự hội nghị về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.
 

Các đại biểu dự tại Hội nghị

 


Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa báo cáo về kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí khẳng định, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố đã đạt được những thành tựu quan trọng: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, tạo chuyển biến mạnh, toàn diện. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trưởng thành, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được nâng cao. Công tác dân vận được chú trọng; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. 
 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long trao Bằng khen và tặng hoa cho các tập thể

 


Việc thực hiện Di chúc của Bác, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn thành phố, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính, phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" “Văn minh đô thị”, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội... Qua đó, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt - việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên trao Bằng khen và tặng hoa cho các cá nhân
 
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình trao Bằng khen và tặng hoa cho các cá nhân

 


Hải Phòng đã phát huy vai trò một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa; mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu. Nguồn lực của thành phố được tăng cường, thu hút vốn đầu tư có bước tiến mạnh cả về số vốn và chất lượng dự án. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng vượt bậc, vươn lên đứng thứ 3 toàn quốc. Tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển mạnh, phát huy vai trò động lực phát triển kinh tế vùng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền quốc gia biển - đảo, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương ngoài nước được mở rộng, phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, để thực hiện trọn vẹn di nguyện của Người, thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố quyết tâm giữ vững đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tư tưởng nội dung Di chúc. Tập trung chăm lo công tác xây dựng các cấp ủy Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền, đặc biệt là ở cấp cơ sở; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phát huy nhịp độ tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị đã đề ra nhằm đưa Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

Hội nghĩ cũng được nghe các tham luận làm rõ những kết quả đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong việc triển khai chương trình hỗ trợ các gia đình người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở, chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách; triển khai chương trình cải tạo, nâng cấp vỉa hè, đường ngõ đô thị; xây dựng nông thôn mới.
 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long phát biểu tại Hội nghị

 


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng Di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là một văn kiện lịch sử, một tài sản vô giá, quốc bảo của Đảng, của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cộng sản vĩ đại, với trí tuệ siêu việt, vượt thời gian, được nhân loại tôn vinh Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất thế giới, suốt đời đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân, cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại.
 

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

 


Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành khẳng định, những thành tự to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và những kết quả quan trọng từ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là yếu tố then chốt góp phần làm nên những thành tựu quan trọng của thành phố trong toàn bộ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển thành phố nửa thế kỷ qua. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05 là sự chuyển biến về phong cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên, là sự đoàn kết nhất trí trong Ban Thường vụ Thành ủy, trong toàn đảng bộ và nhân dân thành phố đã được phát huy. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu, của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị đã được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở.

Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đó là tại một số cấp ủy, việc triển khai còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa thể hiện được vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư; một số cấp ủy chưa làm đầy đủ trách nhiệm trong việc đề ra các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh.
 

Các đại biểu xem trưng bày ảnh "Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"

 


Để việc thực hiện Di chúc và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu các cấp, ngành tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp trong báo cáo của Thành ủy và tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, một tài sản vô giá; từng cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo trong toàn hệ thống chính trị cần phát huy tinh thần nêu gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự rèn luyện, tự soi, tự sửa mình. Cố gắng nhiều hơn nữa đến việc chăm lo, cải thiện nhằm nâng cao đời sống toàn diện của mọi tầng lớp nhân dân, giải quyết một cách tốt nhất những vấn đề liên quan đến dân sinh. Các cấp ủy Đảng, trước hết là người đứng đầu cần luôn xác định rõ trách nhiệm trong việc tổ chức quán triệt thường xuyên, lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tăng cường các biện pháp chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, những quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như những hành vi gây rối nội bộ, cản trở, phá hoại sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Trước mắt là khối lượng công việc rất lớn để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đề nghị bên cạnh việc chuẩn bị kỹ càng các văn kiện để trình đại hội, các cấp ủy đảng phải tập trung làm tốt công tác nhân sự, kiên quyết không bố trí tham gia cấp ủy những cán bộ, đảng viên đã vi phạm nguyên tắc đảng, những cá nhân có hành vi gây rối, mất đoàn kết, hoặc giảm sút uy tín do phẩm chất đạo đức sa sút. Toàn Đảng bộ phải thực hiện tốt Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, 38 tập thể, 115 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

*** Trước đó, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố và Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Phước Tùng (Haiphong.gov.vn)